Statistik, helårsekvivalenter och troende

Bengt Silfverstrand, socialdemokratisk politiker i Höganäs kommun, skriver på debattsidan Socialistiskt Forum om den borgerliga ”desinformationen” angående antalet offentligt försörjda människor i Sverige:

Privatisering hotar folkhälsan

För det första är det ingalunda en miljon människor det handlar om utan de s k helårsekvivalenterna för sjukpenning, förtidspension, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsåtgärder och socialbidrag. Alla som t ex haft någon sjukpenning under året, om bara så lite som en halv dag ingår i beräkningen av helårsekvivalenterna för sjukpenning. Samma är förhållandet med de andra systemen. I verkligheten handlar det om 200-250 000 personer som på grund av sjukdom, arbetslöshet etc. får sin försörjning från de offentliga trygghetssystemen. För det andra är det inte korttidsfrånvaron som i nämnvärd grad belastar statsbudgeten utan de längre sjukskrivningarna, förtidspensionerna och de långa arbetslöshetstiderna.

Så här skriver SCB på sin hemsida om begreppet ”helårsekvivalenter”:

Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Alltså något helt annat än vad Bengt Silfverstrand skriver i sin debattartikel. SCB måste sålunda ingå i den borgerliga konspirationen med sitt desinformationspridande.

Det kan ju såklart vara så att Silfverstrand har fel också och att SCBs definition och siffror är de rätta. Jag undrar i sådant fall om hans världsbild rubbas det allra minsta av att antalet bidragsförsörjda i yrkesför ålder är minst 4-5 gånger så stort som han själv går runt och tror.

Skulle inte tro det.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Statistik, helårsekvivalenter och troende”

  1. Profilbild för Martin Tunström (s)
    Martin Tunström (s)

    ”Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.” Alltså ingen fysisk person, således stämmer det som Bengt säger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *