Vad andra säger förändrar hur du ser

Vår uppfattning om världen omkring oss förändras när andra människor påverkar oss.
Detta gör bloggar och ett varierat media-utbud till en än mer viktigare fråga.

What Other People Say May Change What You See

”We like to think that seeing is believing,” said Dr. Gregory Berns, a psychiatrist and neuroscientist at Emory University in Atlanta who led the study.

But the study’s findings, he said, show that seeing is believing what the group tells you to believe.

Vidare:

The implications of the study’s findings are huge, Dr. Berns said.

In many areas of society – elections, for example, or jury trials – the accepted way to resolve conflicts between an individual and a group is to invoke the ”rule of the majority.” There is a sound reason for this: A majority represents the collective wisdom of many people, rather than the judgment of a single person.

But the superiority of the group can disappear when the group exerts pressure on individuals, Dr. Berns said.

The unpleasantness of standing alone can make a majority opinion seem more appealing than sticking to one’s own beliefs.

If other people’s views can actually affect how someone perceives the external world, then truth itself is called into question.

I boken Swarm Intelligence lägger författarna fram tesen att vår intelligens och vårt medvetande skapas i samröre med andra individer. ”No man is an island”. Vi är sammankopplade och påverkar varandra på ett långt djupare sätt än vi kanske själva anar.

Det är så att säga svårt att avgöra var en av oss slutar och en annan börjar.

I ett kontrollerat medialandskap, med ett smalt utbud, leder detta fram till en homogen uppfattning om omvärlden. Allas tankar blir ett och samma.

Vissa politiska ideologier ser detta som eftersträvansvärt. Socialdemokraten Bengt K Johansson som nyligen ledde en utredning om public service uttryckte sig så här på tal om det allt mer varierade mediautbudet:

Det ar ett problem eftersom vi behöver en gemensam grund för att vara en nation.

Det är klart att det är betydligt enklare att genomföra en kollektivistisk politik om alla tycker och tänker likadant. Men då har vi samtidigt gått miste om den variation och dynamik som gör oss alla till individer. En dynamik som i sig leder fram till ett långt mer spännande och utvecklande samhälle.

Förhoppningsvis leder internet och bloggarnas genombrott till just ett sådant samhälle. Kollektivismen hör till en tid av smalt mediautbud, stora stater och industriell produktion. Det är tid för något annat.

Det är tid för människan.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *