Manifest för Framtidstanken

Vi lever sannerligen i intressanta tider. De teknologiska genombrotten avlöser varandra. Varje decennium, varje år, ja nästan varje vecka bjuder på nya fantastiska upptäckter. Det är svårt att överblicka hastigheten med vilket dessa genombrott sker, men det verkar som att det är en accelererande trend.

En konsekvens är att vi måste förbereda oss på att det 21:a århundradet kommer att bjuda på betydligt fler och större teknologiska genombrott än det 20:e århundradet, trots att detta var det överlägset teknologiskt mest intensiva i mänsklighetens historia. Medvetandets gåta, åldrandets mekanismer, genernas och livets funktioner och molekylens allra innersta väsen är exempel på frågor som snart kan ha svar. Detta kan komma att förändra inte bara vår syn på oss själva utan även själva människan som biologisk art.

Frågan är också vilka effekter detta får på samhället. Den traditionella, statiska bilden av ett fast och stabilt samhälle stämmer inte längre. Istället är det ständig förändring som är den enda konstanten. Eftersom vårt samhälle är byggt på den föregående principen utgör detta flera stora utmaningar för våra samhällskonstruktioner.

De tre megatrenderna är:

  • Globaliseringen, vilket leder till nationalstatens död och städerna som de starka noderna i det internationella nätverket.
  • Automatiseringen, vilket leder till kraftigt pressade priser på de flesta arbetsuppgifter vi idag använder människor till och en ständigt accelererande teknisk utveckling.
  • Individualiseringen, vilket leder till ett fokus på hälsa, personligt välbefinnande, erkännande från andra och mental stimulans.

Dessa megatrender kommer att förändra vårt samhälle, vår värld och oss själva i grunden. Detta ger upphov till flera moraliska, praktiska och existentiella frågor.

Framtidstanken vill vara ett forum där frågor som dessa tas på allvar.

Se även posten om de fem politiska megafrågorna för 2000-talet.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Manifest för Framtidstanken”

  1. […] var faktiskt en av anledningarna till att jag började blogga på Framtidstanken för mer än 4 år sedan. Nu har Skiften.se på sätt och vis tagit över […]