Energisektorn: nästa struktur att upplösas

Om det är något stort skifte som skett mellan 1900-talet och 2000-talet så är det övergången från en centralistisk struktur till en nätverksbaserad på många olika håll i samhället.

Internet har förändrat (eller håller på att förändra) telekommarknaden, musikbranschen och radio- och TV-branschen från att ha varit hierarkiska, centralistiska strukturer till att bli nätverksbaserade. De gamla nationalstaterna förlorar sin position som central maktfaktor till förmån för snabbrörliga individer och företag. T.o.m. gamla industriföretag som Volvo eller SKF har på kort tid förändrats och blivit snabbfotade (nåja) nätverksföretag. Varumärket Volvo är idag bara toppen på en näringskedja som förgrenar sig till alla jordens hörn. En pulserande organism av underleverantörer och ständig innovation.

Vissa andra branscher har än så länge klarat sig från strukturomvandlingen, bland dem energisektorn i form av elbranschen och oljebranschen. Även dessa kommer dock att mötas av en annalkande grundläggande förändring av affärslogik och distributionskedjor. Bränsleceller, solceller och vindkraft skiljer sig markant från t.ex. olja och kärnkraft i att de alla kan paketeras som billiga och enkla konsumentprodukter och därmed rubba balansen mellan de gigantiska energiföretagen och de enskilda individerna. En balans som fram tills nu lutat kraftigt mot energibolagens favör.

Som exempel kan nämnas trenden i USA att ”go off the grid”, alltså att koppla bort sig från elnätet och bli självförsörjande på energi:

Off the grid or on, solar and wind power gain

Amid soaring electricity prices, the renewable energy industry is increasingly being driven by families such as the Doucettes who choose to be off the grid for environmental or political reasons and by a much faster-rising number of Americans adding solar and wind systems to grid-connected houses.

Detta är positivt av flera anledningar. Innovationstakten ökar på en konsumentmarknad som blir mer diversifierad. Miljöpåverkan kan därmed bli mindre. Maktbalansen förskjuts från globala jätteföretag till konsumenten och samhället blir till på köpet mindre sårbart då den hierarkiska strukturen löses upp till en bestående av fristående noder. Vår energiförsörjning står och faller inte längre med några tunna ledningar genom en skog i Småland.

På samma sätt som t.ex. TV-mediets övergång från en centralistisk broadcastmodell till den nätbaserade P2P-distributionen innebär att den statliga kontrollen och möjlighet att beskatta innehållet minskar så kommer övergången från centralistiskt distribuerad energi till lokalt producerad att ytterligare minska statens och de globala megaföretagens makt. Den ena strukturomvandlingen för den andra med sig i vad som inte kan beskrivas som något annat än en lavin av förändring.

Detta, om något, är vad som karaktäriserar den tid vi just nu lever i. Det monolitiska pyramidsamhället är dött. Länge leve det organiska nätverkssamhället.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *