Neo, en miljon apor och ett Turingtest

Jag fick förmånen att bidra med en text till Magasinet Neo, nämligen den här. Texten tar upp ett tanke-experiment:

Tänk dig två rum och att det sitter en människa i varje – i det ena rummet sitter en expert på, säg kärnfysik. I det andra rummet sitter en person som är novis, men har tillgång till den modernaste informations- och kommunikationsteknik som finns att uppbringa. Du står utanför rummen och kan kommunicera med personerna via en dator och det är nu din uppgift att avgöra i vilket av rummen experten sitter, genom att ställa frågor till de båda personerna.

Den som studerat filosofin bakom artificiell intelligens (AI) känner igen sig. Turing-testet formulerades 1950 av matematikern Alan Turing. Vad man testar med Turingtestet är en maskins intellektuella förmåga. Om svaren från en maskin inte går att skilja från svaren från en människa har maskinen passerat testet. Detta i sin tur får en rad filosofiska och etiska konsekvenser som vi inte ska gå in på här.

Expert-Turingtestet vrider lite på reglerna och låter istället två människor sitta i de båda rummen. Testet handlar om hur människan + maskinen tillsammans som ett system klarar sig – alltså novisen + maskinen mot experten. Ett annat namn på testet skulle kunna vara IA-Turing-testet, där IA då står för Intelligence Augmentation (intelligensförstärkning) snarare än Artificial Intelligence.

Jag menar att den uppkopplade novisens möjligheter att klara sig mot experten blir allt bättre. Skillnaderna dem emellan minskar. Någon gång inom en inte allt för avlägsen framtid kommer de att mötas. Intellektuell förmåga och kunskap kommer att vara lika irrelevant som konkurrensfördel som muskelstyrka är idag. Vid den tidpunkten har vi till fullo lämnat kunskapssamhället.

Kunskap kommer alltså den kommande tiden att relativt sett sjunka i värde till förmån för andra egenskaper. Dessa är bl.a. förmågan att skapa och uppehålla uppmärksamhet, trovärdighet, empati och andra sociala och djupt mänskliga egenskaper. För en bra sammanfattning av förändringen och de nya krav den ställer (och möjligheter den bjuder på!) kan jag rekommendera Daniel Pinks bok A Whole New Mind.

Idéen om Expert-Turingtestet fick jag för ett par år sedan. Den ursprungliga texten ligger här. Jag hade då idéer om att starta en webbsida jag kallade ”One Million Monkeys” (detta var innan bloggarna var populära). Som en slags programförklaring till sajten skrev jag följande text, vilken känns som ett bra komplement till tanke-experimentet med expert-Turingtestet:

I am a monkey.

I am a net being. The net is where I meet my friends. It is where I find the answers as well as the questions. It is where I read the news. It is where I am being lied to, but also where different truths are allowed to live. It is where I write this text. I am a citizen of the net. I spend so much time on the net, that it could be my home.

But it isn’t.

At least not yet.

But I am one of the monkeys.

Don’t laugh. So are you.

Typing on my digital typewriter, my words are the oxygen that feeds the body that is the net.

Without monkeys, such as me or you, the net would die. Every email. Every message. Every webpage. Every movie and every song. Pumped in to the blood of the net. Rushing through its’ veins, it refreshes the entire body, allowing it to grow. Stronger. Bigger. Better.

It’s not only oxygen. Every message tells a story. Every song has a purpose. Every webpage has something to say. A memory. A feeling.

A soul.

Without the monkeys, there would be no soul. The net would be an empty place. A place that wouldn’t be a place. An empty emptiness. No life. No oxygen. No soul. The net needs the monkey.

The monkey is the net.

I am a monkey.

I am the net.

So are you.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

14 svar till ”Neo, en miljon apor och ett Turingtest”

 1. Profilbild för Mikke

  This is very interesting. If we are participating in competitions, to find out who has the most knowledge, I think the Net is helping us reducing the distance between the most knowledgeable and the least knowledgeable in the group. The same is clearly happening in a Business Organization. All information about the company is soon available for all the employees, which means that the need for a hierarchy to make decions is going away. When that happens, it will be very interesting to see what happens to the structures of companies.

  You are touching the real problem in your Neo article. When push comes to shove, to get things done, to influence others, influence mankinds direction – it has very little to do with Knowledge.

  Even a stupid person can have a lot of influence (current US President), while a much smarter person (Jimmy Carter) gets lost in his own ideas, and inability to make people like his views and follow them.

  I think a Subject that schools and society need to teach people more and more is how to influence your environment, how to make your ideas not drown in the flood of viewpoints and comments that are out there.

  Same thing is valid in smaller groups. You can’t dominate the group by knowledge – but you can take control of the group if they like you, can relate to what you say and fully understand your message.

 2. Profilbild för apa tycka, apa skriva
  apa tycka, apa skriva

  How anti-intellectual. That is how it works in the physical world, were who you are is more or as important than what you have to say. In the net-based groups I participate in respect and ”leadership” is almost exclusively based on knowledge. The ones who knows things are looked up to. Empty windbags are revealed as such. Of course, there is really no such thing as ”dominating the group” online, since every-one gets to speak. But you do get to choose who you listens to.

  This gives me reason to believe that what is needed in the future world is Knowledge, not ”persuasive skills”. Let’s hope for a school system that lets both of us train our kids according to our own respective belief in what will be needed.

 3. Profilbild för Erik Starck
  Erik Starck

  apa:
  You wrote, ”In the net-based groups I participate in respect and “leadership” is almost exclusively based on knowledge.”

  I actually think the key word here is ”trust” or ”credibility”, not knowledge. These are both social constructs. You can’t study your way to credibility. Other people decide how credible and trustworthy you are, not yourself.

  Don’t get me wrong. Knowledge will still be important as a framework through which you perceive the world around you. I’m not saying we should stop teaching our kids things. I’m just saying that the value of knowing will diminish in favour of other values.

  We don’t know what the IA-tools of tomorrow will look like, but they’re coming, be sure of that. Google is probably the most powerful we have today, but there will be others even more powerful.

  Mikke:
  I don’t know who’s the smartest of Bush and Carter, but here in Sweden we’re lucky to have a prime minister who even finished high school.

  You wrote: ”When push comes to shove, to get things done, to influence others, influence mankinds direction – it has very little to do with Knowledge.”

  Exactly.

 4. Profilbild för Simon

  Men är det inte så också att ”du” som står utanför rummen och ska avgöra var experten sitter kommer att ställa andra (och mer avancerade) frågor om 20-30 år än du ställer nu?

 5. Profilbild för Erik Starck
  Erik Starck

  Simon: bra fråga. Ökar komplexitetsgraden i frågeställningarna i samma takt som verktygens förmåga att hjälpa oss besvara dem? Hur mäter man hur avancerad en fråga är? Tål att funderas över.

  Man kan också vända på frågan och konstatera att expertens spjutspets blir allt smalare. Det var bara för hundra år sedan fullt möjligt för en intellektuell att hänga med i alla de senaste rönen vad gäller t.ex. kemi och fysik. Idag är det omöjligt.

  Jag tror fortfarande att den relativa skillnaden mellan experten och novisen kommer att minska. Vad din fråga belyser är snarare att eperten inte kan sitta ensam därute på sin spjutspets. Hon är mest beroende av informationstekniken av alla.

 6. Profilbild för cl
  cl

  Väldigt intressant fråga, en sak är att det verkar finns ganska stora skillnader mellan användningen av ny teknik på olika kunskapsområden.
  Jag är rätt övertygad om att om man byter ut en kärnfysikern mot en civilrättsprofessor och därefter ber om intrikata problemställningar kring konkurslagstiftning så vinner professorn lätt, jag tror dessutom att han kommer att fortsätta vinna de närmaste decennierna.

  Dessutom tror jag att komplexiteten och kvalitetskraven ökar med tiden, inom mitt eget område så är den generella kvaliteten på rättsvetenskaplig doktrin betydligt högre idag, huvudsakligen tack vara att informationstekniken än den var för ett par decennier sedan. Det går lättare att revidera och framförallt finns all info mycket mer lättillgänglig. Läs en valfri årgång av en ledande tidskrift från 1960 och en från 2004, jämförelsen utfaller inte till sextiotalets fördel. Men man ska också minnas att förutsättningen för att tillgodogöra sig all information är förmågan att sovra, analysera, vara källkritisk osv. Erfarenheterna från den generation som googlat sig igenom en stor del av sin skolgång och nu kommit till universitetet är väl inte otvetydigt positiva när det gäller sådana saker.

  Jag tror inte (vilket kanske kan beklagas ur ett jämlikhetsperspektiv) att intelligens kommer att minska i betydelse, tvärtom, ju mer information vi får, desto större betydelse får vår kapacitet att hantera den. Den trista sanningen är förmodligen att vår förmåga att använda intelligence augmentation inte är särskilt jämt fördelad den heller.

  Håller helt med om den allt större specialiseringen..experten blir alltmer novis på det allra mesta (också inom sitt område) men alltmer expert på sitt eget område.

 7. Profilbild för Emanuel
  Emanuel

  Egentligen är ju Ask Metafilter (http://ask.metafilter.com) en samling noviser med IA, fast i kollaboration uppnår en, som Suroweicki kallar Wisdom of Crowds, gruppvisdom.

 8. Profilbild för Erik Starck
  Erik Starck

  Emanuel: gillar din blogg, http://sidea.se/emanuel/

 9. Profilbild för Emanuel
  Emanuel

  Erik: Dito.

 10. Profilbild för Roffe
  Roffe

  Den grundläggande frågan passeras med hissnande hastighet (och just då blinkade alla): vem har producerat informationen som novisen använder sig av? Frågan kan kanske besvaras med att det är autonoma, självlärande och smarta system men då är vi väl i grunden ändå tillbaka till det vanliga Turing-testet?

  Som jag ser det måste det, i uppmålat test, vara experter som står för kunskapen. Kunskapen blir då åter det som är auktoritetsbärande.

 11. Profilbild för Erik Starck
  Erik Starck

  Roffe: vad gäller IA-testet spelar det inte någon roll vem som producerade informationen från början.

 12. […] Computers and the internet is a tool for the mind. As such, the primary purpose of that tool is to extend the capabilities of the human brain. Some years ago I proposed the IA Turing Test. […]

 13. […] En allt större del av våra liv rör sig på nätet. “We are the web” är det flera som säger. […]

 14. […] ett fritt internet gör oss tvärtom smartare, åtminstone som kollektiv. Se även min gamla text om IA Turing Testet). Isobel Hadley-Kamptz skriver idag på Expressens ledarsida: Jag överdriver inte när jag säger […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *